|
|
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
15 มิ.ย. 2560
Network Engineer - Technical Support
Provide Support and Trouble Shooting for customer.
จำนวน: 1 อัตรา
15 มิ.ย. 2560
Sales Operations
Responsible for the maximization of sales for a company’s products, creating sales opportunity in white-space areas together with making repeat sales for existing customers.
จำนวน: 1 อัตรา
2 มิ.ย. 2560
Web Developer
พัฒนา Web Application สำหรับใช้ภายในองค์กร โดยทำความเข้าใจถึงความต้องการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและใช้งาน และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของระบบให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับต่อธุรกิจของบริษัท
จำนวน: 1 อัตรา
1 มิ.ย. 2560
Network Sales
Representative for Networking solution to end user
จำนวน: 1 อัตรา
1 มิ.ย. 2560
Legal Advisor
Manage Operations of Legal Department.
จำนวน: 1 อัตรา
30 พ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ
จำนวน: 1 อัตรา
17 พ.ค. 2560
System Engineer for Linux & VMware
- Setup, Configure, Linux base on Redhat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux
- Setup, Configure, Migrate and upgrade on VMware Infrastructure.
จำนวน: 2 อัตรา
17 พ.ค. 2560
System Engineer for VMware infrastructure in NSX
Understand and articulate the impact of Network Virtualization and Security base on VMWare NSX.
จำนวน: 1 อัตรา
3 มี.ค. 2560
Senior System Engineer - Windows
- Develop and provide consultation to customer on the design, setup, and implementation of the IT infrastructure for the company.
- Manage projects and effectively resolve customer issues.
จำนวน: 1 อัตรา
1 มี.ค. 2560
Security Engineer - Technical Support
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of Information Security Solution such as Firewall, Intrusion Prevention System, Security Incident and Event Management, Mail Gateway, Proxy, Anti Virus, etc.
จำนวน: 1 อัตรา
1 มี.ค. 2560
Field Support
To perform as the single point of contact for DCS's customer and to provide a responsible for day-to-day operation of the Service Desk including customer assistance via email, the phone and face to face. Quality customer service is the primary focus of this position.
จำนวน: 1 อัตรา
1 มี.ค. 2560
System Engineer - x86 Virtualize platform
Design and implement for x86 servers and related software
จำนวน: 1 อัตรา
1 มี.ค. 2560
System Engineer - Backup Solution
Design and implement for VERITAS NetBackup, VEEAM and related software

จำนวน: 1 อัตรา
1 มี.ค. 2560
IT Service Sales Specialist
Approach potential clients. Maintaining good relationship with clients and Closed business opportunities.
จำนวน: 1 อัตรา
1 มี.ค. 2560
Professional Service Technical Support
Technical support and Implementer for various Enterprise System Management Tools, such as Monitoring Tools, Diagnostic Tools, Job Scheduling Tools.
จำนวน: 1 อัตรา
เบราเซอร์ขั้นต่ำที่ผ่านการทดสอบ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+