|
|
 
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
Cyber Security Admin.
ดำเนินการตามกระบวนการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศของลูกค้า และแจ้งเตือนหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ปกติ
จำนวน: 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ด้านลูกหนี้การค้า
รับผิดชอบด้านลูกหนี้การค้า
จำนวน: 1 อัตรา
Security Engineer - Technical Support
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of Information Security Solution such as Firewall, Intrusion Prevention System, Security Incident and Event Management, Mail Gateway, Proxy, Anti Virus, etc.
จำนวน: 1 อัตรา
Business Analysis
Business analysis is a responsible to identify business needs and determining solutions to business problems. this may include conducting presentation, document operation and testing workflow.
จำนวน: 1 อัตรา
Network Engineer (Cisco Product)
Implement and Troubleshooting with Cisco Product (Routing, Switch, Data-Center, Service Provide and Security).
จำนวน: 3 อัตรา
Network Engineer
จัดการ ดูแล ติดตั้ง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย Computer Network เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ พร้อมทั้งหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบในอนาคตได้อย่างถูกต้องภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
Security Administrator
ดูแลงาน Operation และ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security) เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ พร้อมทั้งหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบในอนาคต ได้อย่างถูกต้องภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
จำนวน: 2 อัตรา
System Engineer
To manage, monitor, install , configure test  and maintain operating systems, application software and system management tools.
จำนวน: 2 อัตรา
Developer - Cloud Solution
To design, configure, develop and maintain an cloud solution. Participate in discussions to understand requirements and objectives. Use the VMware vRealize Suite to deliver services through automation and pre-defined policies.
จำนวน: 2 อัตรา
System Engineer - Windows
ติดตั้ง ดูแล และแก้ปัญหาต่างๆของระบบใน Project ที่อยู่บน Platform Windows ตามที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้มาตราฐานของ Standard ISO20000 และ ISO 27001
จำนวน: 1 อัตรา
System Admin
บริหาร จัดการและแก้ปัญหาต่างๆของระบบที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ภายใต้มาตราฐานของ Standard ISO 20000 และ ISO 27001
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - Linux & VMware
- Setup, Configure, Linux base on Redhat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux
- Setup, Configure, Migrate and upgrade on VMware Infrastructure.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - DevOps Developer
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of DevOps Solution for example Openstack, Docker and Kubernetes
จำนวน: 1 อัตรา
VMware Cloud automation Developer
To design, configure, develop and maintain an cloud solution. Participate in discussions to understand requirements and objectives. Use the VMware vRealize Suite to deliver services through automation and pre-defined policies.
จำนวน: 2 อัตรา
System Engineer - Windows, Microsoft, VMWare
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of Windows platform, Microsoft Product such as AD, Exchange, SQL etc., VMWare product, vCenter Server, VMware vSphere
จำนวน: 2 อัตรา
IT Process Architect
The IT Process Architect will be responsible for assessing the maturity of IT service processes, providing recommendations, developing, maintaining and improving policies, processes and procedures of IT service management processes.
จำนวน: 1 อัตรา
IT Service Delivery Manager
Planning and Manage Project to deliver service to customer.
Manage customer relationship
จำนวน: 1 อัตรา
Developer / Programmer
Develop application / solution and integrations to customer requirement. Research new developer technology.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
Design, Implement and Support IT middleware infrastructure
จำนวน: 1 อัตรา
Security Engineer
Design, Implement and Support products in Security and Compliance area.
จำนวน: 1 อัตรา
Sales Operations
Selling products and services using solid arguments to prospective customers, Maintaining positive business relationships to ensure future sales. Also coordinate sales effort with team members and other departments.
จำนวน: 2 อัตรา
System Engineer
Manage IT Infrastructure of Linux, Unix, AIX, As400 Server and maintain System IT infrastructure following specific of SLA
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer (Automation, Operation Tools)
Develop, Deploys, Configures and Maintains BMC Software in Automation Group such Bladelogic, Control-M and Truesight Monitoring and related integrations.
จำนวน: 2 อัตรา
Application Developer Engineer
Develop application/solution and integrations with Cisco solution and others to achieve customer’s business goal.
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+