|
|
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
16 ก.พ. 2560
IT Service Sales Specialist
Approach potential clients. Maintaining good relationship with clients. Closed business opportunities.
จำนวน: 1 อัตรา
19 ม.ค. 2560
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และธุรการ
ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและธุรการ
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานทั่วไป
จำนวน: 1 อัตรา
16 ม.ค. 2560
IT Process Architect
The IT Process Architect will be responsible for assessing the maturity of IT service processes, providing recommendations, developing, maintaining and improving policies, processes and procedures of IT service management processes.
จำนวน: 1 อัตรา
16 ม.ค. 2560
System Engineer - Backup Solution
- Design and implement for VERITAS NetBackup, VEEAM and related software
- Support day-to-day and effectively resolve customer issues.

จำนวน: 1 อัตรา
9 ม.ค. 2560
System Engineer - AIX platform
- Design and implement for AIX servers and related software
- Support day-to-day and effectively resolve customer issues.
จำนวน: 2 อัตรา
9 ม.ค. 2560
System Engineer - x86 Virtualize platform
- Design and implement for x86 servers and related software
- Support day-to-day and effectively resolve customer issues.
จำนวน: 2 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Network Engineer - Router,Switch,WLAN,Data-Center
Design, Implement and Troubleshooting with Cisco product (Router, Switch, WLAN, Data-Center).
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Network Specialist - Presales
Presales/Consults CISCO Products.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Software Engineer (ITSM Application)
This person will work in Implementation the Remedy Solution Suite for customers. The ideal candidate will have both an in depth understanding of the Remedy Solution Suite as well as good technical support skills.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Network Engineer - Technical Support
Provide Support and Trouble Shooting for customer.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Professional Service Technical Support
Technical support and Implementer for various Enterprise System Management Tools, such as Monitoring Tools, Diagnostic Tools , Job Scheduling Tools.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Sales CCTV, LCD Projector
Sell group of presentation products in order to achieve company's target. Especially handle of solution of CCTV, IP Camera, LCD Projector
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Sales Security Systems
Representative for IT security product to end user.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Application Developer Engineer
Develop application communication with Cisco Network equipments.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Sales Operations
Responsible for the maximization of sales for a company’s products, creating sales opportunity in white-space areas together with making repeat sales for existing customers.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Software Engineer - Technical Support
This position will work in post-sale services. Implementing configuration for application and security products and preventive maintenance for customer's business.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Service Desk
To perform as the single point of contact for DCS's customer and to provide a responsible for day-to-day operation of the Service Desk including customer assistance via email, the phone and face to face. Quality customer service is the primary focus of this position.
จำนวน: 2 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Field Support
To perform as the single point of contact for DCS's customer and to provide a responsible for day-to-day operation of the Service Desk including customer assistance via email, the phone and face to face. Quality customer service is the primary focus of this position.
จำนวน: 2 อัตรา
1 ม.ค. 2560
Legal Advisor
Manage Operations of Legal Department.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
System Engineer - Network Virtualization,VMWareNSX
Leading implementation design and deployment of the solution in network virtualization.
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
System Engineer - UNIX
Implement and services for group of UNIX Enterprise Servers, Storage and RDBMS products.
จำนวน: 4 อัตรา
1 ม.ค. 2560
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ
จำนวน: 1 อัตรา
1 ม.ค. 2560
IT Operation Support
Monitor the systems by using system management tools.
จำนวน: 5 อัตรา
เบราเซอร์ขั้นต่ำที่ผ่านการทดสอบ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+