|
|
 
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
Software Engineer (ITSM Application)
- Implement ระบบ ITSM ให้กับลูกค้าภายนอกองค์กร
- ปรับแต่งแก้ไข ระบบ ITSM ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (Customization)
- Support ลูกค้าเมื่อระบบมีปัญหา
จำนวน: 2 อัตรา
Data Center Operator
- Monitor and Operate Data Centers critical functions and facilities to meet or exceed Service Levels.
- Conduct both of Job routines and walk through survey of local facility.
จำนวน: 1 อัตรา
Project Manager
Coordinate internal team, clients, and third parties for Project Execution
จำนวน: 1 อัตรา
Cyber Security Admin.
ดำเนินการตามกระบวนการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศของลูกค้า และแจ้งเตือนหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ปกติ
จำนวน: 2 อัตรา
Information Security Consultant
The Information Security Consultant will be responsible for development, validating and maintaining the information security systems and controls, such as policies, process, procedures, security configuration and security awareness to ensure security of information and IT infrastructure.
จำนวน: 1 อัตรา
Service Desk Support
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำร้อง ด้านเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้กับลูกค้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานขององค์กร
จำนวน: 1 อัตรา
Programmer (Low-Code Platform)
Build and test collaborative applications that provide business solutions to our customers by using OutSystems Platform technology in conjunction with modern software engineering practices for developing web/mobile applications in the context of agile projects.
จำนวน: 2 อัตรา
IT Process Architect
The IT Process Architect will be responsible for assessing the maturity of IT service processes, providing recommendations, developing, maintaining and improving policies, processes and procedures of IT service management processes.
จำนวน: 1 อัตรา
IT Solution Sales Specialist
รับผิดชอบด้านการขาย เพื่อให้ถึงยอดขายตามที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และศึกษาการตลาดและธุรกิจ
จำนวน: 1 อัตรา
Technical Consultant
ออกแบบ Service Solution ให้เหมาะสมกับ Customer Requirement และเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Technical Service ให้ลูกค้า
จำนวน: 1 อัตรา
RPA Developer
Join our RPA implementation team as a RPA developer to provide implementation service for customer's projects
จำนวน: 2 อัตรา
Security Engineer - Technical Support
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of Information Security Solution such as Firewall, Intrusion Prevention System, Security Incident and Event Management, Mail Gateway, Proxy, Anti Virus, etc.
จำนวน: 1 อัตรา
Network Engineer (Cisco Product)
Implement and Troubleshooting with Cisco Product (Routing, Switch, Data-Center, Service Provide and Security).
จำนวน: 3 อัตรา
Network Engineer
จัดการ ดูแล ติดตั้ง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย Computer Network เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ พร้อมทั้งหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบในอนาคตได้อย่างถูกต้องภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
Security Administrator
ดูแลงาน Operation และ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security) เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ พร้อมทั้งหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบในอนาคต ได้อย่างถูกต้องภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
จำนวน: 2 อัตรา
System Engineer - Windows
ติดตั้ง ดูแล และแก้ปัญหาต่างๆของระบบใน Project ที่อยู่บน Platform Windows ตามที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้มาตราฐานของ Standard ISO20000 และ ISO 27001
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - DevOps Developer
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of DevOps Solution for example Openstack, Docker and Kubernetes
จำนวน: 1 อัตรา
VMware Cloud automation Developer
To design, configure, develop and maintain an cloud solution. Participate in discussions to understand requirements and objectives. Use the VMware vRealize Suite to deliver services through automation and pre-defined policies.
จำนวน: 2 อัตรา
IT Service Delivery Manager
Planning and Manage Project to deliver service to customer.
Manage customer relationship
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
Design, Implement and Support IT middleware infrastructure
จำนวน: 1 อัตรา
Security Engineer
Design, Implement and Support products in Security and Compliance area.
จำนวน: 1 อัตรา
Sales Operations
Selling products and services using solid arguments to prospective customers, Maintaining positive business relationships to ensure future sales. Also coordinate sales effort with team members and other departments.
จำนวน: 2 อัตรา
System Engineer (Automation, Operation Tools)
Develop, Deploys, Configures and Maintains BMC Software in Automation Group such Bladelogic, Control-M and Truesight Monitoring and related integrations.
จำนวน: 2 อัตรา
Application Developer Engineer
Develop application/solution and integrations with Cisco solution and others to achieve customer’s business goal.
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+