|
|
 
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
Service Desk Support
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำร้อง ด้านเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้กับลูกค้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานขององค์กร
จำนวน: 4 อัตรา
Field Support
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำร้อง ด้านเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้กับลูกค้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานขององค์กร
จำนวน: 1 อัตรา
Developer / Programmer
Develop application / solution and integrations to customer requirement. Research new developer technology.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
Design, Implement and Support IT middleware infrastructure
จำนวน: 1 อัตรา
Security Engineer
Design, Implement and Support products in Security and Compliance area.
จำนวน: 1 อัตรา
Sales Operations
Selling products and services using solid arguments to prospective customers, Maintaining positive business relationships to ensure future sales. Also coordinate sales effort with team members and other departments.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
Implement and support project request on windows platform and Microsoft Product
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
Manage IT Infrastructure of Linux, Unix, AIX, As400 Server and maintain System IT infrastructure following specific of SLA
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer Specialist
Planning, implement and support project request on IT System Infrastructure
จำนวน: 1 อัตรา
IT Process Architect
The IT Process Architect will be responsible for assessing the maturity of IT service processes, providing recommendations, developing, maintaining and improving policies, processes and procedures of IT service management processes.
จำนวน: 1 อัตรา
Web Developer
พัฒนา Web Application สำหรับใช้ภายในองค์กร โดยทำความเข้าใจถึงความต้องการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและใช้งาน และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของระบบให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับต่อธุรกิจของบริษัท
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer (Automation, Operation Tools)
Develop, Deploys, Configures and Maintains BMC Software in Automation Group such Bladelogic, Control-M and Truesight Monitoring and related integrations.
จำนวน: 2 อัตรา
Programmer (Low-Code Platform)
Build and test collaborative applications that provide business solutions to our customers by using OutSystems Platform technology in conjunction with modern software engineering practices for developing web/mobile applications in the context of agile projects.
จำนวน: 1 อัตรา
Network Sales
Representative for Networking solution to end user
จำนวน: 1 อัตรา
Software Engineer (ITSM Application)
- Implement ระบบ ITSM ให้กับลูกค้าภายนอกองค์กร
- ปรับแต่งแก้ไข ระบบ ITSM ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (Customization)
- Support ลูกค้าเมื่อระบบมีปัญหา
จำนวน: 1 อัตรา
IT Internal Auditor
Auditing of IT policies, operation processes, procedures, and related documents.
จำนวน: 1 อัตรา
Engineering Cable
The experience in Copper Cable and Fiber Optic Cable design, installation and Management Project.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer (IT Infrastructure)
Planning, implement and support project request on windows platform and Microsoft Product as Microsoft Azure and Microsoft Office 365
จำนวน: 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
รับผิดชอบด้านบัญชีลูกหนี้
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - UNIX
Implement and services for group of UNIX Enterprise Servers, Vmware, Storage and RDBMS products.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - Linux & VMware
- Setup, Configure, Linux base on Redhat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux
- Setup, Configure, Migrate and upgrade on VMware Infrastructure.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - VMware infrastructure in NSX
Understand and articulate the impact of Network Virtualization and Security base on VMWare NSX.
จำนวน: 1 อัตรา
Legal Advisor
Manage Operations of Legal Department.
จำนวน: 1 อัตรา
Security Engineer - Technical Support
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of Information Security Solution such as Firewall, Intrusion Prevention System, Security Incident and Event Management, Mail Gateway, Proxy, Anti Virus, etc.
จำนวน: 2 อัตรา
Collaboration Solution Consult Engineer
Presales/Consults CISCO Collaboration Products.
จำนวน: 1 อัตรา
Application Developer Engineer
Develop application/solution and integrations with Cisco solution and others to achieve customer’s business goal.
จำนวน: 2 อัตรา
Senior System Engineer
ติดตั้ง ดูแล และแก้ปัญหาต่างๆของระบบใน Project ที่อยู่บน Platform Windows ตามที่ลูกค้าต้องการภายใต้มาตราฐานของ Standard ISO20000 และ ISO27001
จำนวน: 1 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+