|
|
 
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
Project Manager
Work with customer, internal resources and third parties/vendors for project planning and execution to ensure that scope and deliverables of project are defined, meet with customer's expectation and delivered on-time
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer (Open-systems)
ดูแลและแก้ปัญหาของระบบต่าง ๆ เช่น Linux (Redhat, CentOS, SuSe, etc.), UNIX (AIX,HP-UX), AS400 (iSeries), Veritas NetBackup, IBM Spectrum protect และ HP Data Protector พร้อมทำการติดตั้ง Linux/Unix ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตามที่ลูกค้าต้องการภายใต้มาตราฐาน
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - VMWare Windows Linux
- Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shooting in field of Windows platform
- Provide Installation Setup, Configuration Linux base on Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux
- Provide Installation Setup, Configure, Migrate and Upgrade
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - UNIX
Implement and services for group of Linux, Unix, Vmware and RDBMS products
จำนวน: 1 อัตรา
Senior Network Engineer (MA Team)
ให้บริการลูกค้าที่ซื้อบริการประกันอุปกรณ์ รวมทั้งดำเนินการควบคุม ประชุม วิเคราะห์ วางแผน ประสานงาน โดยให้การด้านการสนับสนุนทางด้านเทคนิค เพื่อนำมาวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา และเข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ลูกค้าได้ซื้อบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รายปีไว้ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าหรือจากระบบติดตามปัญหา
จำนวน: 1 อัตรา
Cyber Security Engineer - Presales (AM)
Provide Technical consultin on cybersecurity solution to customer to deliver solution that can leverage customer's overall cyber security
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - Assistant Manager
Implement, Manage and support any case in project on AWS, Azure, Vmware vCloud Director and Windows Platform
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - VMWare NSX
Provide installation and Configuration, Technical Support, Maintenance and troble shotings in field of Network Virtualization platform base on VMWare NSX Provide Installation Setup, Configure, Migrate and upgrad on VMware Inftratructure VMWare product, VCenter Server
จำนวน: 1 อัตรา
Presales - Assistant Manager
Provide the optimum combination of collaboration (VOIP) solutions to meet customer needs
จำนวน: 1 อัตรา
สนใจตำแหน่งอื่น / Interest in Other Positions
จำนวน: 1 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+