|
|
 
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
รับผิดชอบด้านบัญชีลูกหนี้
จำนวน: 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และธุรการ
ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและธุรการ
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานทั่วไป
จำนวน: 1 อัตรา
Developer / DevOps
Develop application / solution and integrations to customer requirement.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - UNIX
Implement and services for group of UNIX Enterprise Servers, Vmware, Storage and RDBMS products.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
Develop, Deploys, Configures and Maintains BMC Software in Automation Group such Bladelogic, Control-M and Truesight Monitorig and related integrations.
จำนวน: 1 อัตรา
Software Engineer (ITSM Application)
Develop, Deploys, configures and maintains BMC Remedy ITSM tools and related integrations.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - Linux & VMware
- Setup, Configure, Linux base on Redhat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux
- Setup, Configure, Migrate and upgrade on VMware Infrastructure.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - VMware infrastructure in NSX
Understand and articulate the impact of Network Virtualization and Security base on VMWare NSX.
จำนวน: 1 อัตรา
IT Internal Auditor
Auditing of IT policies, operation processes, procedures, and related documents.
จำนวน: 1 อัตรา
Legal Advisor
Manage Operations of Legal Department.
จำนวน: 1 อัตรา
System Admin
บริหาร จัดการและแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ภายใต้มาตรฐานของ Standard ISO 20000 และ ISO 27001
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer
ติดตั้ง ดูแลและแก้ปัญหาต่างๆของระบบใน Project ที่อยู่บน Platform Windows ตามที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้มาตรฐานของ Standard ISO20000 และ ISO 27001
จำนวน: 1 อัตรา
Security Specialist (Presales)
Presales/Consults Security Products and Solutions.
จำนวน: 1 อัตรา
Security Engineer - Technical Support
Provide Installation, Technical Support, Maintenance and trouble shootings in field of Information Security Solution such as Firewall, Intrusion Prevention System, Security Incident and Event Management, Mail Gateway, Proxy, Anti Virus, etc.
จำนวน: 2 อัตรา
Collaboration Solution Consult Engineer
Presales/Consults CISCO Collaboration Products.
จำนวน: 1 อัตรา
Sales Operations
Responsible for the maximization of sales for a company’s products, creating sales opportunity in white-space areas together with making repeat sales for existing customers.
จำนวน: 1 อัตรา
Network Sales
Representative for Networking solution to end user
จำนวน: 1 อัตรา
Application Developer Engineer
Develop application/solution and integrations with Cisco solution and others to achieve customer’s business goal.
จำนวน: 2 อัตรา
Network Engineer - Technical Support
Provide Support and Trouble Shooting for customer.
จำนวน: 1 อัตรา
Presale
Responsible for the maximization of sales for a company’s products, creating sales opportunity in white-space areas together with making repeat sales for existing customers.
จำนวน: 1 อัตรา
Senior System Engineer
ติดตั้ง ดูแล และแก้ปัญหาต่างๆของระบบใน Project ที่อยู่บน Platform Windows ตามที่ลูกค้าต้องการภายใต้มาตราฐานของ Standard ISO20000 และ ISO27001
จำนวน: 1 อัตรา
Field Support
To perform as the single point of contact for DCS's customer and to provide a responsible for day-to-day operation of the Service Desk including customer assistance via email, the phone and face to face. Quality customer service is the primary focus of this position.
จำนวน: 1 อัตรา
System Engineer - x86 Virtualize platform
Design and implement for x86 servers and related software
จำนวน: 1 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+